Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

MEDICOM

100% & 400% BE@RBRICK BABY MILO(R) CAMO SHARK (Blue)

100% & 400% BE@RBRICK BABY MILO(R) CAMO SHARK (Blue)

Giá thông thường HK$1,080.00
Giá thông thường Giá bán HK$1,080.00
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

線上落單後6月中至尾寄出或到門市提取

Pre-Order:Estimated time of delivery: June

Xem toàn bộ chi tiết