Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

MEDICOM

100% & 400% BAPE(R) CAMO SHARK GOLD & SILVER (金&銀)

100% & 400% BAPE(R) CAMO SHARK GOLD & SILVER (金&銀)

Giá thông thường HK$4,580.00
Giá thông thường Giá bán HK$4,580.00
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

線上落單後5-7個工作天內寄出或到門市提取

Pre-Order:Estimated time of delivery: 5-7 days

Xem toàn bộ chi tiết